What is the best way of learning EU institutions and policy?

Learning first how EU institutions work and then using that as a basis to understand EU policy.
43% (23 votes)
Learning first EU policy and then using that as a basis to understand how EU institutions work.
57% (30 votes)
Total votes: 53

Comments

Sunt de părere că, cea mai bună metodă de a învăța despre Uniunea Europeană și activitatea sa, este prin a afla mai întâi despre instituții, iar mai apoi, despre politici . După cum bine știm, procesul decizional la nivelul Uniunii Europene implică instituții( Parlamentul European, Consiliul, Comisia) care definesc direcția politică și ce priorități generale ar trebui să existe. Fără a cunoaște instituțiile, nu putem ști care dintre ele propun proceduri legislative și care le aplică. Astfel, conturând o imagine de ansamblu asupra instituțiilor și organismelor cu putere de decizie, putem afla din ce sunt constituite politicile Uniunii Europene, și mai ales, ce efecte are incidența directă a acestora cu statele membre sau viața de zi cu zi a cetățenilor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 34
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Cel mai util mod de a învăța despre instituțiile și politicile Uniunii Europene este de a începe cu un considerent concret, aplicabil și transparent, precum politicile europene. Aplicarea lor în toate statele membre ale Uniunii și efectele acestora sunt mult mai ușor de observat, de studiat și de comparat, decât studierea lor pur teoretică. Având aceste cunoștințe practice și detaliate despre politicile Uniunii Europene, ele pot fi utilizate mult mai ușor ca ,,bază" pentru a învăța despre instituțiile europene și substraturile lor, despre modul în care funcționează și cum acestea iau decizii importante (în baza politicilor europene aplicabile) ce privesc statele membre, în totalitatea lor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 30
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

I think that the best way for someone to learn about EU with everything that involves is to take a look on the EU institutions first and after this we can understand the way EU policy works. Nowadays with one click we can acces everything we want, informations are everywere we also have the official sites of EU institutions where we can easily learn primary things like what is the purpose of every institution. To recognise the main institutions of the EU, their locations and functions we also need to understand the roles of the European Commission, the European Parliament and the EU Council in the decision-making process. And the most important to understand how European states and citizens are represented in the different institutions. After we have all this information it’s easier to understand the policy of every institution because each institution has a different role. 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 28
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Pentru a înțelege mai bine modul în care Uniunea Europeană funcționează, ce rol au instituțiile sale și cum sunt politicile promovate în cadrul familiei europene este necesar a se întreprinde o acțiune colectivă a statelor. Fiecare stat încearcă prin diferite motive de a promova imaginea Uniunii Europene, întâi de toate cum este organizată, ce instițutii are, ce atribuții are fiecare instituție, cine și cui i se supune, ce poziționare are fiecare în această piramidă, ce se urmărește, părerile pro motorilor din fiecare domeniu important. Foarte des întâlnim confunzia spre exemplu, dintre Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Fiecare stat care aderă la Uniunea Europeană se regăsește în viziunea europeană privind anumite politici referitoare la un anumit sector. Politicile Uniunii Europene au parte de un proces transparent, în felul cum sunt dezbătute, votate, iar mai apoi adoptate. Cine le realizează, cine se asigură de promovarea acestora la nivel european, cine este responsanbil în caz de aplicare necorespunzatoare, consecințele neîndeplinirii obligațiilor. Metodele prin care cetățenii statelor membre, au dreptul de a vizita instituțiile acesteia, simularea proceselor decizionale din diferite instituții, de a relaționa cu persoanele din domeniu.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 28
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Personal, consider că cea mai eficientă modalitate de a înțelege cum funcționează instituțiile și politicile specifice Uniunii Europene este aceea de a învăța mai întâi despre politici. Prin dimensiunea lor practică, politicile europene sunt cel mai ușor de observat de către cetățenii Uniunii, efectele acestora având consecințe directe asupra vieții de zi cu zi (exemplul Politicii Agricole Comune sau Politicii de Coeziune). Politicile UE constituie baza perfectă pentru a înțelege acel „modus operandi” al instituțiilor europene: pornind de jos în sus, adică de la efectele imediat resimțite ale acestora și ajungând la întrebări de tipul „ce scop au aceste politici”, „care instituție le decide”, „care instituție le pune în practică”, „care veghează asupra corectitudinii implementării lor” și așa mai departe. Întrucât cetățenii europeni sunt mai interesați de modul în care nivelul lor de trai este afectat de politicile Uniunii Europene decât de partea pur teoretică, birocratică, ierarhică caracteristică instituțiilor europene, îmi susțin punctul de vedere: cel mai bun mod de a învăța despre instituțiile si politicile europene este utilizarea celor din urmă ca bază.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 31
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Cea mai bună cale de a învăța despre instituțiile Uniunii Europene și politicile sale este prin analiza politicilor și măsurilor adoptate de aceasta. Politicile UE apar ca soluții la problemele pe care statele le au și trasează direcția ce trebuie urmată, iar instituțiile UE reprezintă forumurile de decizie ce îmbină caracterul național cu cel comunitar. Având în vedere că UE este un construct supranațional, nu putem aplica metodele “clasice” de analiză prin care să descriem instituțiile, doctrinele și mai apoi politicile luate, ci mai indicat ar fi să analizăm politicile deja aplicate, să înțelegem de ce au fost aplicate, cum și în ce context, iar mai apoi să învățam cum se iau deciziile, ce instituții sunt implicate, ce atribuții au etc. Datorită înțelegerii procesului în sine, în acest caz o politică UE, se poate învața mai eficient procedeul prin care influențează relația dintre membrii, problema la care răspunde și instituțiile care soluționează acea problemă. În concluzie cea mai bună cale de a învața instituțiile UE și politicile sale este aceea de a începe de la politici, de a le descrie contextul, problema la care răspund și mai apoi cum au fost aplicate acestea și procesul decizional care ține de instituțiile Uniunii Europene.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 32
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Cea mai bună cale de a înțelege modul de funcționare a instituțiilor UE și a politicilor UE este prioritizarea elementului concret prin analizarea punctuală a politicilor UE. Utilizând tiparul raționamentului inductiv putem remarca similitudini sau diferențe între politicile UE, observații ce pot sta la baza unor teorii sau principii. În lipsa metodei enunțate există riscul perpetuării abordării clasice bazată pe analiza istorică ce se dovedește neatractivă pentru studenți. Pe de altă parte, studierea în primul rând a instituțiilor și ulterior a politicilor poate declanșa un proces vicios de formare incompletă a studenților prin cantonarea în aria teoretică fără posibilitatea utilizării cunoștințelor în practică. În concluzie, analiza politicilor UE trebuie să primeze în detrimentul analizei instituțiilor. Înțelegerea mecanismelor de funcționare a instituțiilor UE este facilitată de cunoașterea rezultatelor acestor instituții, politicile UE.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 35
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Răspunsul la aceasta întrebare depinde foarte mult de fiecare persoană în parte. Exista astfel persoane care prefera analiza concreta a politicilor Uniunii Europene din considerente ale eficienței pregătirii lor din punct de vedere informațional, și exista persoane care considera ca fiind primară analiza instituțiilor UE datorită abordării mai "practice" in procesul dobândirii de cunoștințe. Personal, fac parte din a doua categorie, deoarece înțeleg mai bine un mecanism când îl vad funcționând, ca mai apoi să îmi aprofundez cunoștințele teoretice prin analiza politicilor UE.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 30
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Cel mai bun mod de a învăța instituțiile și politicile Uniunii Europene este de a studia și înțelege mai întâi instituțiile Uniunii Europene, iar apoi putem înțelege și politicile . Acum este foarte ușor sa aflam despre Uniunea Europeană . Cu un simplu search pe Google găsim informații de unde putem selecta lucrurile esențiale cum ar fi rolul instituțiilor. Mai întâi trebuie sa învățam scopul instituțiilor, modul prin care statele și cetățenii sunt reprezentanți, iar mai apoi va fi mult mai ușor sa înțelegem politicile instituțiilor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 24
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Din punctul meu de vedere, cel mai eficient mod de a învăța instituțiile și politica UE este de a înțelege întâi politica Uniunii, urmând ca ulterior să o folosim ca bază pentru a înțelege modul în care funcționează instituțiile UE. Consider că în înțelegerea corectă a Uniunii ar trebui să luăm totul de la un capăt, ajungând într-un final la rezultatul dorit. Aici putem preciza faptul că la baza constituirii instituțiilor au stat anumite politici. Prin diversele tratate, competențele UE au evoluat semnificativ (această evoluție poate fi remarcată și în cadrul proceselor decizionale care sunt urmate de Parlament și Consiliu). Un astfel de exemplu este constituit de înființarea pieței comune, care a dus la crearea Comunității Economice Europene (CEE). Înființarea acesteia s-a realizat odată cu semnarea Tratatului de la Roma în anul 1957. Tot din acel moment, s-a impus și o abordare progresivă a politicilor economice ale statelor membre. La capitolul tratate se poate integra cu ușurință Tratatul de la Nisa care are ca principal scop asigurarea unei bune activități instituționale, ducând chiar la o reformă instituțională. Dezbaterile din acel moment au accentuat importanța deosebită pe care statele membre trebuie să le acorde politicilor existente. Prin urmare, trebuie stabilită o bază teoretică, și anume înțelegerea politicilor Uniunii Europene, ca mai apoi să ajungem la partea aplicată, mai exact în aplicarea politicilor la nivelul instituțiilor, care pot reprezenta pilonul pe care acestea își stabilesc obiectivele.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 28
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote