What's going on?

Principii de economie, politică economică și metodă științifică

The new politics of social movements in Central and Eastern Europe

Economic development and international relations

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2014-2017

Alegeri de grup, acțiune colectivă, instituții, politici și coeziune

Economic development and North-South relations