Projects

Creating comic books at physical education classes in elementary and junior high schools
Royal Holloway, University of London, 2022-2025
Learn How to Build the Future
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Româno-Americană Bucureşti și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 2016-2019