What has been the main purpose of EU competition policy?

Curbing the influence of the financial-industrial combines that powered the German war effort.
5% (2 votes)
Promoting European integration.
5% (2 votes)
Keeping European markets competitive.
12% (5 votes)
Protecting firms from unfair competition.
76% (32 votes)
Achieving economic efficiency.
0% (0 votes)
Protecting the interests of consumers.
2% (1 vote)
Total votes: 42

Comments

Concurența este un element esențial într-o economie de piață liberă. Principalele sale avantaje sunt prețurile mai mici, diversitatea produselor, inovația și producția mai eficientă, decât în cazul unor aranjamente precum monopolul. Comisia Europeană are o poziție fermă în ceea ce privește concurența, considerând că existența acesteia generează prețuri mai mici, crește calitatea bunurilor și serviciilor, lărgește orizontul de a alege consumatorilor, stimulează inovația și antreprenorii, și crește productivitatea și eficiența firmelor. Politica de Concurență reprezintă una dintre cele mai importante politici publice ale Uniunii Europene, fiind instituită încă din 1951, odată cu nașterea Comunității Europeane a Cărbunelui și Oțelului. Ulterior, Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevedea că UE „va înființa o piață internă”, bazată pe „o economie de piață socială extrem de competitivă”. Normele privind concurența pe această piață sunt cuprinse în articolele 101-110 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Principalul scop al Politicii de Concurență este acela de a proteja funcționarea corectă și în parametri normali a pieței libere. În principiu, se asigură că întreprinderile au posibilitatea de a concura în condiții egale pe piețele tuturor statelor membre. Concurența nu este un scop în sine, ci o condiție pentru existența unei piețe interne libere și dinamice, reprezentând unul dintre instrumentele de promovare a bunăstării economice generale. Aceasta reglementează o gamă largă de domenii, precum practicile antitrust, cartelurile, fuziunile dintre diverse firme, ajutorul de stat, liberalizarea piețelor și cooperarea internațională, Comisia Europeană fiind cea care aplică normele de concurență în spațiul european. Politica de Concurență își propune să îmbunătățească bunăstarea consumatorilor și competitivitatea economiei europene și în plan internațional. Prin intermediul Politicii de Concurență, Uniunea Europeană încearcă împiedicarea formării și existenței unor carteluri, a unor practici care împiedică buna funcționare a pieței libere, precum fixarea prețurilor, încearcă să se asigure că firmele nu abuzează de o poziție dominantă pe piață, urmărește îndeaproape concurența din domenii cheie (telecomunicațiile, energia electrică), încearcă să impună limitări guvernelor, interzicând subvențiile de la stat care afectează în mod negativ concurența, și nu în ultimul rând supraveghează asupra posibilelor fuziuni dintre anumite firme, pentru a se asigura că părțile implicate în aceste activități nu se angajează în practici de concurență neloială, cum ar fi fixarea prețurilor și controalele de producție. Astfel, Articolul 101 din TFUE interzice acordurile între doi sau mai mulți operatori independenți care „au ca obiect sau efect al lor prevenirea, restricția sau distragerea concurenței pe piața internă”. Acestea pot fi permise numai dacă au un scop clar și pozitiv pentru funcționarea eficientă a pieței libere, cum ar fi îmbunătățirea producției sau a distribuției de bunuri și mărfuri. Potrivit Comisiei, majoritatea cartelurilor pun o presiune foarte mare asupra altor companii prin creșterea costurilor de producție. Odată cu finalizarea Pieței Unice, s-a observat o creștere rapidă a fuziunilor și achizițiilor, ivindu-se astfel o necesitate reală pentru Uniune de a se asigura că firmele implicate în aceste activități nu se angajează în practici de concurență neloială. După cea de-a Doua Conflagrație Mondială, a existat o tradiție de intervenție a statului în economie și sprijinirea anumitor firme pentru a face recuperarea și dezvoltarea economică mult mai ușoară. Prin urmare, Politica de Concurență a fost concepută și pentru a asigura corectitudinea atât în tranzacțiile comerciale private, cât și în cele publice. Analizele economice arată că, cu cât oferta pe piață este mai diversificată, cu atât este mai puțin posibil ca ajutorul de stat, reprezentat de subvenții sau reduceri de taxe, să aibă un efect negativ asupra concurenței. Pe astfel de piețe, ajutorul acordat unei firme interne nu provoacă daune semnificative concurenților străini, dar poate aduce beneficii pieței interne și clienților. Ajutorul de stat poate reprezenta un dezavantaj pentru celelalte firme concurente care nu primesc acest ajutor și poate crea dezechilibre ale pieței. Conchizând, putem observa că Politica de Concurență a Uniunii Europene are un rol extrem de important atât în funcționarea eficientă a pieței libere, cât și în dezvoltarea economică a statelor membre.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 25
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Cititi cartea de curs. Este un capitol despre politica concurentei in care se arata diferitele scopuri pe care le-a avut aceasta politica si cum aceste scopuri au evoluat, si cum exista de ori un conflict intre scopurile diferite, de la evitarea conglomeratelor care au alimentat celui de-al doilea razboi mondial, la promovarea integrarii europene, la promovarea concurentei, a eficentei economice, sau la protejarea firmelor din concurenta neloiala sau la protejarea consumatorilor. Capitolul este foarte bine scris si pe intelesul tuturor, si arata cazuri concrete in care diferite scopuri intra in conflict, si cum UE a rezolvat dilemele in mod diferit de-a lungul timpului si de ce.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 7
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Principalul scop al polticii de concurență și totodată și cel mai cunoscut este acela de a proteja mecanismul pieței libere. Aceasta promovează structurile și actorii care adoptă un comportament fair-play în economie, îmbunătățind eficiența acesteia și bunăstarea consumatorilor. În interiorul Uniunii Europene, acest obiectiv este urmărit prin interdicțiile împotriva acordurilor anti-concurențiale între diferite companii, împotriva companiilor foarte mari care dăunează concurenței, și prin verificarea fuziunilor între companii cu scopul de a evita crearea de monopoluri (exemplul fuziunii Simens-Alstom). Chiar dacă astăzi aceasta este viziunea generală asupra politicii de concurență, ea nu a fost dintotdeauna privită astfel. Politica de concurență a avut la bază modelul american și a fost adoptată odată cu înființarea CECO, în urma Tratatului de la Roma, în 1951. Scopul ei originar a fost acela de a ține Germania sub frâu după Al Doilea Război Mondial. Într-o oarecare măsură, toate cele șase variante de mai sus răspund întrebării noastre, doar că fiecare trebuie încadrată într-un anumit context. Primele două variante, cele despre Germania post-belică și promovarea integrării în Uniunea Europeană erau de actualitate în a doua jumătate a secolului XX în Europa și clar au constituit punctul de pornire al politicii de concurență. Celelalte opțiuni, despre menținerea piețelor europene competitive, protejarea în fața actorilor neloiali, asigurarea unei economii eficiente și protejarea intereselor consumatorilor sunt teme mai actuale, subiecte ce trebuiesc abordate în contextul în care economia a evoluat foarte mult, numărul actorilor economici a crescut considerabil, consumatorii sunt din ce în ce mai greu de mulțumit și a apărut o multitudine de standarde de calitate la nivel european care impun eforturi mai mari companiilor. Complexitatea și necesitatea politicii de concurență fac ca aceasta să nu aibă un singur scop, un singur rol pe care să îl îndeplinească. Așa cum CECO a evoluat atât de mult într-un timp relativ scurt, încât a devenit Uniunea Europeană pe care o cunoaștem astăzi, la fel de inevitabilă și necesară a fost și evoluția politicii de concurență.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 20
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Obiectivul principal al politicii de concurență este de a proteja modul de funcționarea al pieței libere. În cadrul Uniunii Europene, acest obiectiv constituie un factor esențial pentru bunăstarea cetățenilor, a întreprinderilor și a întregilor societăți din cadrul Uniunii. În acest scop, conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, există norme ce urmăresc să preveină restrângerea și denaturarea concurenței pe piața internă, interzicând acordurile anticoncurențiale între întreprinderi și abuzul de poziție pe piață al întreprinderilor dominante, care ar putea afecta comerțul dintre statele membre. Concurența efectivă permite întreprinderilor să concureze pe picior de egalitate în toate statele membre, supunându-le presiunii de a depune eforturi continue pentru a oferi cele mai bune produse la cele mai bune prețuri posibile pentru consumatori. Acest lucru, la rândul său, stimulează inovarea și creșterea economică pe termen lung. Politica în domeniul concurenței reprezintă, astfel, un instrument esențial pentru realizarea unei piețe interne libere și dinamice, promovând bunăstarea economică generală. Politica UE în domeniul concurenței se aplică și întreprinderilor din afara UE care își desfășoară activitatea pe piața internă.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 19
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Piata Unică urmărește să garanteze libera circulație a bunurilor, capitalului, serviciilor și forței de muncă - „cele patru libertăți” - în cadrul Uniunii Europene. Fiind una din cele mai mari si libere, cererea și oferta de la nivelul acesteia sunt enorme,iar totodată în interiorul pieței exită libera concurență, adică asigurarea evoluției firești a concurenței în piața internă. Politica de concurență are ca scop principal supravegherea pieței și a agenților economici din interiorul acesteia, dar și asigurarea desfășurării bunei concurenței între aceștia. Pricipalul dușman al concurenței este monopolul. Politica de concurență are ca scop, tocmai, înlăturarea sau evitarea formării acestuia. Pe lângă monopol, un alt inamic al concurenței îl reprezintă cartelul. Formarea unui cartel este interzisă, prin urmare agenții economici care caută să se înțeleagă între ei cu privire la un produs de pe piață, sunt sancționați de reprezentanții UE , în domeniul politicii de cocurență. Prin urmare , politica de concurență are ca scop supravegherea concurenței între agenții economici, în interiorul pieței.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 15
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica de concurență cuprinde o gamă largă de domenii cum sunt antitrustul și cartelurile, examinarea fuziunii, ajutorul de stat, liberalizarea piețelor și cooperarea internațională. Scopul principal politicii de concurență a Uniunii Europene este de a proteja funcționarea corectă a pieței unice. În esență, aceasta se asigură că întreprinderile au posibilitatea de a concura în condiții egale pe piețele tuturor statelor membre. Concurența pune întreprinderile sub presiune constantă pentru a oferi cea mai bună gamă posibilă de bunuri la cele mai bune prețuri deoarece, în caz contrar, consumatorii au posibilitatea de a alege să cumpere din altă parte. Pe o piață liberă, afacerile ar trebui să fie un joc competitiv, consumatorii fiind beneficiari. Uneori, companiile încearcă să limiteze concurența. Pentru a păstra buna funcționare a piețelor de produse, autorități precum Comisia Europeană trebuie să prevină sau să corecteze un comportament anticoncurențial. Conceptul de bunăstare a consumatorilor ar trebui de asemenea să fie interpretat dinamic, în sensul efectelor oricărei structuri sau conduite asupra prețului, alegerii, calității și inovării pe termen scurt și lung. Din experiența politicii de concurență, știm că definiția precisă a pieței implică întotdeauna un anumit element de arbitraj. Dacă produsele sunt diferențiate, noțiunea de piață relevantă în sine este problematică, deoarece limitele dintre sub-piețe sunt greu de observat. În politica de concurență, această arbitraritate a definiției pieței asigură traiul experților economici. Astfel, o politică articulată în domeniul concurenței devine absolut necesară pentru ca actorii economici privați și autoritățile publice să poată menține și stimula performanțele economice.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 17
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Pentru început vreau să menționez că în funcție de perioada la care se face referire, politica europeană a concurenței a îndeplinit scopuri ușor diferite. Unul dintre motivele principale pentru care această politică a fost creată inițial a fost acela de a nu repeta greșelile apărute în SUA cu câțiva ani înainte ei. Așadar, Antitrust-ul american lua naștere undeva la finalul secolului XIX, începutul secolului XX, dar politica de concurență europeană a fost introdusă odată cu Tratatul de la Roma din 1951. Un alt motiv pentru introducerea politicii europene de concurență este faptul că în urma celui de-al Doilea Război Mondial, în Germania, printre altele, fusese eliminat controlului asupra prețurilor, în urma căruia sectoarele financial-industrial își exercitau prea puternic influența asupra Europei. Promovarea integrității europene, promovarea competitivității pe piață, eficiența economică și protecția consumatorilor sunt motive revelante actual, toate fiind menite să protejeze economia UE. Prin urmare, în zilele noastre, obiectivul principal politicii de concurență din UE este de a permite funcționarea corectă a pieței interne ca liant principal al consumatorilor și producătorilor din UE. În acest scop, setul de reguli europene vizează prevenirea restricțiilor și denaturării concurenței pe piața internă. Mai precis, prin interzicerea de acorduri anticoncurențiale între firme și abuzul de monopol pe piață de către care ar putea afecta negativ comerțul dintre statele membre. Mai mult, fuziunile anumitor companilor / firmelor influente sunt monitorizate de Comisia Europeană și pot fi prevenite, dacă ar conduce la o reducere semnificativă a concurenței. În concluzie, aportul pe care îl aduce politica europeană în prezent prezintă numeroase aspecte extrem de benefice pentru economia UE, prin eficientizarea, protejarea și promovarea pieței.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 16
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Normele europene au fost elaborate astfel încât să le garanteze întreprinderilor condiții echitabile și egale de concurență. În același timp, ele iau în considerare aspecte precum inovarea, standardele comune sau dezvoltarea întreprinderilor mici.Comisia Europeană monitorizează și investighează practicile anticoncurențiale, fuziunile și ajutoarele de stat pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din UE, garantând, în același timp, oferte suficiente și prețuri decente pentru consumatori.Firmele mari nu se pot folosi de puterea lor de negociere pentru a le impune furnizorilor sau clienților lor condiții care le-ar putea îngreuna derularea unor contracte comerciale cu firme concurente. Comisia poate amenda întreprinderile care recurg la astfel de practici, deoarece pot determina o creștere a prețurilor și/sau reducerea ofertei.Competențele Comisiei în ceea ce privește investigarea și sancționarea încălcării normelor UE în materie de concurență sunt supuse unor mecanisme interne de verificare și echilibrare, precum și controlului jurisdicțional al instanțelor europene.UE se află, de asemenea, în avangarda cooperării internaționale pentru promovarea bunelor practici în domeniul concurenței.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 15
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica de concurență a apărut ca o politică-cheie în UE, concurența funcționând drept motorul eficienței economice și bunăstării cetățenilor. Piețele concurențiale sau presiunea concurențială pe piețele imperfect competitive sunt considerate determinanți cruciali ai bunăstării cetățenilor. Sistemele de politică în domeniul concurenței din SUA și UE au același obiectiv general, bunăstarea consumatorului. Politica de concurență este în general considerată ca un set de instrumente de politici publice care promovează alocarea eficientă a resurselor. În acest fel, sunt create stimulentele corecte pentru a permite lansarea și creșterea firmelor eficiente. Astfel de firme eficiente trebuie să furnizeze mărfurile și serviciile necesare unei economii, precum și implicarea în comerț și concurență pe piețele international. Politica de concurență constituie un element important în construirea unei economii de piață eficiente.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 15
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

The main purpose of the EU competition is to keep businesses under constant pressure to offer the best possible range of goods at the best possible prices, because if they don't, consumers have the choice to buy elsewhere. In a free market, business should be a competitive game with consumers as the beneficiaries. Sometimes companies try to limit competition. To preserve well-functioning product markets, authorities like the EU Commission must prevent or correct anti-competitive behaviour. The EU Commission monitors the agreements between companies that restrict competition, the state aid from European governments, the state-run monopolies, in areas such as transport, energy, postal services and telecommunications.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 15
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote