Funcția redistributivă a statului bunăstării într-o piața cu concurență perfectă conduce neapărat la unele rezultate suboptimale din punctul de vedere al eficienței lui Pareto?

Nu, pentru că rezultatele sale redistributive nu sunt comparabile din punctul de vedere al optimalității lui Pareto.
13% (1 vote)
Da, pentru că rezultatele sale redistributive ar putea să fie obținute mai eficient printr-un sistem imaginar de transferuri.
88% (7 votes)
Total votes: 8
Learning objectives: 
Înțelegerea conceptului de optimalitate al lui Pareto.
Înțelegerea celei de-a două teoreme a economiei bunăstării.
Presentation videos: