De ce prognozele publicate de BCE au subestimat în mod sistematic inflația între 2020 și 2022?

Nu au prevăzut impactul politicii monetare a instituției asupra cererii interne.
2% (1 vote)
Nu au prevazut scumpirea fară precedent a importurilor de energie.
4% (2 votes)
Nu au prevăzut criza bancară.
2% (1 vote)
Nu au vrut să agraveze inflația, sa scadă ocuparea forței de muncă sau să crească ratele de dobânda.
73% (40 votes)
Au vrut să justifice menținerea politicii lor inflaționiste.
20% (11 votes)
Total votes: 55
Learning objectives: 
Revizuirea legăturii între politică monetară și inflație.
Introducerea efectelor comerciale externe ale politicii monetare prin ratele de schimb valutar.
Ințelegerea importanței așteptărilor de inflație pentru managementul inflației.
Ințelegerea conceptelor de ășteptări adaptative și de așteptări raționale.
Ințelegerea ecuației lui Fisher.
Ințelegerea propoziției inefectivității politicilor de Sargent și Wallace.
Presentation videos: