De ce conducătorii UE alocă drepturi de poluare cu titlu gratuit anumitor industrii?

Nu înțeleg principiul "poluatorul platește".
2% (1 vote)
Nu vor să crească excesiv prețurile unor produse esențiale pentru consumatori.
5% (2 votes)
Nu vor că unele firme transnaționale să-și transfere producția în alte țări/continente cu condiții mai favorabile.
93% (41 votes)
Total votes: 44
Learning objectives: 
Înțelegerea conceptului de externalitate.
Înțelegerea efectelor unei taxe, unei subvenții și unei cote pentru combaterea poluării.
Înțelegerea asemanărilor și deosebirilor dintre ele, inclusiv, pe de-o parte, teorema lui Coase și, pe de alta parte, efectele redistributive.
Înțelegerea permiselor de poluare comercializabile.
Înțelegerea schemei UE de comercializare a drepturilor de emisii (EU ETS).
Înțelegerea principiului "poluatorul platește".
Înțelegerea de ce, în unele cazuri, conducătorii respecta principiul "poluatorul platește" și, în alte, nu.
Presentation videos: