The European Commission is the most powerful institution of the institutional triangle

Agree
88% (140 votes)
Disagree
13% (20 votes)
Total votes: 160

Comments

Comisia reprezintă și susține interesele Uniunii Europene în ansamblu și este independentă de guvernele naționale. Acesta este condusă de 28 de comisari, câte unul pe țară din UE. Comisia Europeană pregătește legislația pentru adoptare de către Consiliu (reprezentând țările membre) și Parlamentul (reprezentând cetățenii). Administrează bugetul și programele de politici (agricultură, pescuit, cercetare etc.) în cooperare cu autoritățile din țările membre.În opinia mea toate cele trei instituții :Comisia Europeană,Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene sunt la fel de importante. Toate cele trei instituții elaborează politici si adoptă regulamente,directive ,decizii care sunt aplicate pe teritoriul UE . Puterile si responsabilitatile acestor institutii isi au originile in tratatele fondatoare ale UE. Tratatele prevad, de asemenea, regulile si procedurile pe care aceste institutii trebuie sa le urmeze in desfasurarea activitatilor lor.
Total votes: 15
Peer vote

Comisia Europeană are cel mai important rol în cadrul Uniunii Europene, apărând interesele acesteia, propunând actele legislative și asigurându-se de respectarea acestora, implementând totodată politicile și bugetul Uniunii Europene. În comparație cu Parlamentul European, care are responsabilități bugetare și de control, sau Consiliul, reprezentând interesele guvernelor naționale, consider că pentru Uniunea Europeană cea mai importantă instituție este Comisia în acest triunghi instituțional.
Total votes: 14
Peer vote

În calitate de organ executiv al Uniunii Europene, Comisia este responsabilă de gestionarea și execuția bugetului UE și a politicilor și programelor adoptate de Parlament și de Consiliu. Cea mai mare parte a activităților și cheltuielile efective sunt realizate de autoritățile naționale și locale, însă Comisia răspunde de monitorizarea acestora. Comisia gestionează bugetul sub supravegherea Curții de Conturi. Ambele instituții au ca obiectiv asigurarea bunei gestiuni financiare. Parlamentul European acordă Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului numai dacă este mulțumit de raportul anual al Curții de Conturi. Înainte de a prezenta orice propunere, Comisia trebuie să cunoască noile conjuncturi și probleme din Europa și trebuie să stabilească dacă legislația UE este cea mai bună modalitate de a le soluționa. Din acest motiv, Comisia se află în permanență în legătură cu o serie de grupuri de interese și cu două organisme consultative – Comitetul Economic și Social European (format din reprezentanții angajatorilor și sindicatelor) și Comitetul Regiunilor (format din reprezentanții autorităților locale și regionale). Comisia solicită, de asemenea, opinia parlamentelor naționale, a guvernelor și a publicului larg. (http://publications.europa.eu/resource/cellar/bdc6e27e-e519-4308-8e47-73acd9b3977b.0004.02/DOC_1)
Total votes: 14
Peer vote

La început, fiecare comunitate avea propriul său organ executiv: Înalta Autoritate pentru Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului din 1951 și câte o comisie pentru fiecare dintre cele două comunități create prin Tratatul de la Roma din 1957, CEE și Euratom. Acestea au fost reunite într-o Comisie Europeană unică la 8 aprilie 1965 prin Tratatul de fuziune. Comisia este instituția UE care are monopolul inițiativelor legislative și al competențelor executive importante în domenii precum concurența și comerțul exterior. Este principalul organ executiv al Uniunii Europene și este formată dintrun colegiu de membri care reunește câte un comisar pentru fiecare stat membru. Comisia controlează punerea în aplicare a dreptului Uniunii și respectarea tratatelor de către statele membre; Comisia conduce, de asemenea, și comitetele responsabile de punerea în aplicare a dreptului Uniunii.
Total votes: 15
Peer vote

Comisia Europeană este instituția Uniunii Europene responsabilă cu întocmirea propunerilor legislative, punerea în aplicare a deciziilor, respectarea tratatelor UE și de gestionarea activității curente a UE. Cu toate acestea, toate institutiile UE au anumite limite in actiuni. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene sunt cele trei instituții legislative centrale ale Uniunii Europene și sunt deseori denumite "triunghiul instituțional" al UE. Nu sunt singurele instituții care au un rol în luarea deciziilor la nivelul UE, dar ele sunt cele mai importante trei. Toate cele trei părți joacă un rol esențial în procesul legislativ și decizional al UE, dar în moduri diferite. Un lucru esențial de reținut în legătură cu aceste trei instituții este că acestea reprezintă interese diferite în birocrația UE. Astfel, Comisia Europeana reprezinta interesele Uniunii in ansamblu, Parlamentul European reprezinta interesele cetatenilor europeni, iar Consiliul Uniunii Europene reprezinta guvernele statelor membre.
Total votes: 11
Peer vote

In procesul decizional al Uniunii Europene intervin 3 institutii principale si anume: Parlamentul European(organul reprezentativ al celor 450 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene, putere legislativa), Consiliul Uniunii Europene(negociază și adoptă acte legislative, definește și pune în aplicare politica externă și de securitate a UE, adoptă bugetul UE) si Comisia Europeana(responsabilă cu întocmirea propunerilor legislative, punerea în aplicare a deciziilor, respectarea tratatelor UE și de gestionarea activității curente a UE). Împreună, aceste trei instituţii (triniugiul institutional) elaborează politicile şi legislaţia care se aplică în toată Uniunea, prin intermediul „procedurii legislative ordinare” (fosta „codecizie”). În principiu, Comisia propune actele legislative, iar Parlamentul şi Consiliul le adoptă. Ulterior, Comisia şi statele membre le implementează, iar Comisia trebuie să se asigure că legislaţia europeană este corect aplicată. Desi are un rol extrem de important, Comisia Europeana face parte din acest “triunghi institutional”, unde exista un anumit nivel de interdependenta, asadar este discutabil daca aceasta poate fi numita “cea mai importanta”.
Total votes: 8
Peer vote

Comisia Europeana alaturi de Parlamentul Eurpean si Consiliu formeaza triunghiul decizional al Uniunii Europene. Toate cele 3 institutii au un rol important in ceea ce priveste procesul decizional, stabilit prin Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Comisia Europeană are inițiativă legislativă, monitorizează respectarea legislației și a tratatelor și administrează politicile comune. În primul rând, Comisia are dreptul de inițiativă. Propunerea sa este necesară pentru toate noile legislații. Pe lângă puterea de propunere, Comisia acționează ca organism executiv al UE, ca administrator și negociator. Responsabilitățile executive sunt largi; de exemplu: gestionează bugetul UE și negociază comerțul și concurența cu alte state. În plus, Comisia are responsabilități administrative ca si "gardian al tratatelor". Ca rol judiciar, Comisia trebuie să garanteze că legislația este aplicată corect de către statele membre. Comisia va introduce acțiuni împotriva statelor membre în temeiul art. 226 TEC. Anchetează încălcările tratatului. Acesta poate, de exemplu, să inițieze proceduri judiciare împotriva statelor membre sau a întreprinderilor care nu respectă legislația europeană și să le aducă în fața Curții Europene de Justiție.Comisia a fost întotdeauna cea mai importantă forță politică pentru integrare și federalism. Un exemplu poate fi observat în finalizarea pieței unice europene la începutul anului 1993. De asemenea, Comisia a jucat un rol central în crearea uniunii economice și monetare și inițiativele de consolidare a coeziunii economice și sociale între regiunile Europei. In concluzie, Comisia Europeana reprezinta cea mai influenta si puternica instituție a triunghiului decizional, nu doar prin funcțiile pe care le îndeplinește dar și prin independența ridicata a acesteia fața de statele membre, precum și acțiunile pe care acestea le întreprinde urmarind intotdeauna alegerea celei mai bune decizii pentru Uniune.
Total votes: 8
Peer vote

În primul rând, consider că cel mai important argument în favoarea afirmației mele este acela că această instituție deține o funcție normativă. Această funcție oferă posibilitatea unei initiative legislative, iar Comisia Europeană este singura instituție a Uniunii Europene care o deține, fiind în acest mod responsabilă pentru elaborarea propunerilor legislative. Din acest punct de vedere, așa cum susține și Pieter Bowen, chiar dacă parlamentele naționale dețin această funcție, Parlamentul European din acest punct de vedere este nevoit să depindă de Comisia Europeană (Pieter Bouwen 2009). Al doilea argument care din punctul meu de vedere este în favoarea afirmației cum că instituția Uniunii Europene ce deține funcția care o face cea mai importantă în procesului decizional european este Comisia constă în faptul că aceasta deține o funcție de control. Această funcție îi dă obligația de a se asigura permanent că legislația UE și tratatele sunt respectate de toate statele ce aparțin comunității. Spre exemplu, în cazul în care Comisia descoperă o încălcare a drepturilor comunitare ea poate sancționa statul respectiv, urmând câțiva pași. Prima oară Comisia trebuie să trimită statului respective o scrisoare prin care să explice problema, iar dacă nu primește nici-un răspuns sau nu s-a înregistrat nici-o schimbare, aceasta trimite un aviz motivat prin care acelui stat i se oferă un termen pentru a rezolva problema. Ca un ultim pas, dacă nici în acest caz nu au existat schimbări, atunci Comisia are dreptul de a-l aduce în fața Curții de Justiție a Comunității Europene(Iordan Gheorghe Bărbulescu 2008). Nu în ultimul rând, un alt rol important deținut de Comisie este acela de a reprezenta Uniunea Europeană în fața statelor member, cât și în fața celorlalte state și organizații internaționale, fapt ce îi oferă competențe internaționale. Tot în acest context, un rol la fel de important pe care această instituție îl deține este acela de a face propuneri în momentul în care trebuie încheiate acorduri cu alte state sau organizații, și în cazul în care acestea sunt aprobate de către Consiliu, tot Comisia are dreptul de a le negocia.
Total votes: 9
Peer vote

Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene sunt cele trei instituții legislative centrale ale Uniunii Europene și sunt deseori denumite "triunghiul instituțional" al UE. Nu sunt singurele instituții care au rol în luarea deciziilor la nivelul UE, dar consider că ele sunt cele mai importante dintre acestea. Toate cele trei părți joacă un rol esențial în procesul legislativ și decizional al UE, dar în moduri diferite. După părerea mea, Comisia este cea mai importantă dintre cele trei pentru că are cele mai multe responsabilități și de la aceasta pleaca, practic, funcționarea optimă a instituțiilor Uniunii Europene. Deci, argumentele pentru a susține acest lucru sunt: Comisia este singura instituție a UE care prezintă legi pentru adoptarea de către Parlament și Consiliu care protejează interesele UE și ale cetățenilor săi în chestiuni care nu pot fi abordate în mod eficient la nivel național; obține detalii tehnice prin consultanța experților și a publicului; stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE, împreună cu Consiliul și Parlamentul.; elaborează bugete anuale pentru aprobare de către Parlament și Consiliu; controlează modul în care sunt cheltuiți banii, sub controlul Curții de Conturi; împreună cu Curtea de Justiție, se asigură că legislația UE este aplicată în mod corespunzător în toate țările membre. De asemenea, Comisia Europeană vorbește în numele tuturor țărilor UE în cadrul organismelor internaționale, în special în domeniile politicii comerciale și ajutorului umanitar, dar și negocierea acordurile internaționale pentru UE. Așasdar, Comisia Europeană este instituția Uniunii Europene responsabilă cu propunerea legislației, cu punerea în aplicare a deciziilor, cu respectarea tratatelor UE și cu gestionarea activităților zilnice ale UE.
Total votes: 9
Peer vote

In opinia mea Comisia Europeana este una dintre cele mai importante institutii care reprezinta Uniunea Europeana, deoarece aceasta apara interesul general al Uniunii Europene si propune acte legislative, asigurand respectarea acestora. Comisia Europeana implementeaza politicile si bugetul Uniunii Europene. Un rol esențial, este cel atribuit ca fiind "gardian al tratatelor", ce intenționează să garanteze că atât tratatele, cât și legislația sunt aplicate corect în toate statele membre UE. În acest rol, Comisia poate iniția proceduri judiciare și poate aduce în fața Curții de Justiție statele membre sau alte instituții. Anchetează abuzurile tratatului. Acesta poate, de exemplu, să inițieze proceduri judiciare împotriva statelor membre sau a întreprinderilor care nu respectă legislația europeană și să le aducă Curții Europene de Justiție. Prin prezentarea multiplelor atribuții, Comisia Europeană se identifică ca având rolul cel mai accentuat în cadrul Uniunii Europene. (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro#un-cadru-institu%C8%9Bional-unic)
Total votes: 5
Peer vote