Politici funcționale europene - RISE3

Obiectivele generale ale acestei discipline sunt dezvoltarea unei înțelegerii critică și detaliată asupra ceea ce Uniunea Europeană face prin diferitele sale politici, canalizarea acestor cunoștințe în contextul mai larg al analizei economice și al analizei politicilor publice și ajutarea studențiilor să-și dezvolte capacitățile teoretice și analitice, care să poată reprezenta bazele unor ulterioare studii academice său care poată să fie transferate în mod direct în carierele neacademice. Lucrările și discuțiile de seminar vor încuraja studenții să-și dezvolte capacități practice precum planificarea său munca independentă său rezumarea și elucidarea unei probleme. Mai specific, obiectivele disciplinei sunt de trei tipuri: 1) DESCRIPTIVE: furnizarea unei descriere detaliată a ceea ce Uniunea Europeană face în diferite arii politice, de la politica pieței unice la politica externă, precum și problemele centrale actuale în această perioada critică a dezvoltării UE. 2. TEORETICE/ANALITICE: plasarea acestor informații empirice în cadrul înțelegerii și utilizării de către student a unor explicații teoretice pozitive din domeniul analizei politicilor publice. Printre altele, aceste teorii ne ajută să explicăm următoarele probleme: de ce este atât de dificil de menținut inflația la un nivel acceptabil pentru toate statele membre ale zonei Euro? De ce atât de multe state membre au deficite excesive? De ce este Politica Agricolă Comună atât de greu de reformat? 3. CRITICE/NORMATIVE: dezvoltarea unei abordări critice/normative față de multele probleme cu care cetățenii și liderii politici ai UE se vor confrunta în următorul deceniu. Ex: Cum ar trebui să funcționeze Uniunea Economică și Monetară? Ar trebui reformat Pactul de Stabilitate și Creștere Economică? Ar trebui ca să existe mai multă sau mai puțină reglementare din partea UE în ceea ce privește mediul înconjurător și politicile sociale?

Please login or register to take this course.
Topics: 

1. Introducere în studiul Uniunii Europene. Instituții și procesul decizional. 2. Piața unică - teorie și practică: Teoria integrării economice. Economia pieței unice. Libertatea de mișcare de factori. Măsurarea impactului economic al integrării europene. 3. Uniunea Economică și Monetară: Teoria integrării monetare. Evoluția integrării economice și monetare europene. Modul de funcționare al UEM. 4. Politicile pieței unice: politica concurenței. Politica industrială și de competițivitate: strategia Lisabona. Armonizarea fiscală. Politica de transport. Politica energetică și piața energiei. Politica de mediu. 5. Bugetul UE și politicile structurale: Bugetul general. Politica agricolă comună. Politica comună de pescuit. Politica regională. Politicile sociale: dimensiunea muncii. 6. Politicile interne: Justiție, afaceri interne (imigrație, politica de azil și spațiul Schengen). Drepturile cetățenești. 7. Relațiile externe și afacerile internaționale: Politica de comerț extern. UE și lumea în curs de dezvoltare. Extinderea. Politica externă și de securitate comună.

Indicative reading: 

El-Agraa, A. (2015) The European Union Illuminated: Its Nature, Importance and Future. Palgrave Macmillan. Chapters 4-6; El-Agraa, A.M. (2011) The European Union: economics and policies, Ninth edition. Cambridge University Press. Chapters 6-25; European Parliament EU Fact Sheets; Hix, S. and B. Hoyland (2011) The Political System of the European Union, 3rd edition. Palgrave Macmillan. Chapters 8-12; Wallace, H., M.A. Pollack, and A.R. Young (eds) (2014) Policy-Making in the European Union, Seventh edition. Oxford University Press; Artis, M., and Nixson, F. (2007) The Economics of the European Union: Policy and Analysis. Oxford University Press.

Coordinators: 
Course code: 
RISE34
Year: 
Semester: 
2
Language: 
Reading course in English
Romanian
Original title: 
Politici funcționale europene
Course type: 
ECTS credits: 
5.00
Assessment: 
Exam